Przy wypracowywaniu skutecznej komunikacji i tworzeniu strategii public relations, najważniejsze jest uzyskanie wszystkich istotnych informacji, wyciągnięcie prawidłowych wniosków i przygotowanie właściwych zaleceń.
Nikt nie zna firmy klienta tak dobrze, jak on sam, musimy jednak dołożyć wszelkich starań, aby ją dogłębnie poznać, zrozumieć jak działa, dowiedzieć się, jakie są jej priorytety, cele i stojące przed nią wyzwania, tak jakby dotyczyło to nas samych. Słuchanie i uczenie się jest dla nas najważniejsze na początkowym etapie relacji z klientem.       .
Mamy bogate doświadczenie w komunikacji kryzysowej. Wierzymy jednak, że zapotrzebowanie na nią można znacząco zmniejszyć dzięki wczesnemu planowaniu i proaktywnej postawie w zakresie komunikacji korporacyjnej, issues management i public affairs. Planowanie z dużym wyprzedzeniem i proaktywne podejście pozwala firmie wpływać na bieg wydarzeń, zamiast jedynie reagować na to, co robią inni.
Kreatywność i innowacyjność są niezbędne we wszystkich branżach, także komunikacji i public relations. Unikamy szablonowego myślenia. Wierzymy, że nasi klienci zasługują na to, by usłyszeć co tak naprawdę myślimy i poznać nasze zalecenia, nawet jeśli są sprzeczne z obiegowymi opiniami. Kiedy trzeba, idziemy na kompromis, ale nigdy, jeśli stawką jest uczciwość i zasady etyki.
Wierzymy w kompleksowe podejście do komunikacji w firmie. Komunikacja zewnętrzna to nie tylko relacje z mediami, komunikacja wewnętrzna to nie tylko firmowy newsletter, a komunikacja internetowa nie zastępuje spotkań twarzą w twarz. Jasno określone i precyzyjnie sformułowane przekazy, zwielokrotnione w różnych formach i wzmocnione przez odpowiednie narzędzia i kanały komunikacji przynoszą najlepsze rezultaty.     
Przyjmujemy konkretne zlecenia, ale podejmujemy także szerokie wyzwania wymagające pogłębionej analizy oraz przygotowania i wdrożenia kompleksowych, strategicznych planów.   .
“Proaktywne podejście do komunikacji i public affairs pozwala firmie wpływać na bieg wydarzeń, zamiast jedynie reagować na to, co robią inni”
Brak pieniędzy nie jest przeszkodą. Przeszkodą jest brak pomysłu.

Ken Hakuta
Dlaczego my
Copyright Confero Consulting 2008
Suomi
English