Strategia bez taktyki jest najwolniejszą drogą do zwycięstwa. Taktyka bez strategii jest hałasem przed porażką.  

Sun Tzŭ c. 490 BC
Komunikacja procesowa

Wiele postępowań sądowych przyciąga uwagę mediów. Toczące się procesy mogą silnie wpłynąć wizerunek organizacji, jej reputację, relacje z klientami i na ogólną kondycję biznesową. Ostateczny wyrok, nawet jeśli jest korzystny, może nie zdołać naprawić szkód wizerunkowych powstałych podczas procesu. Kiedy i jak komunikować się z otoczeniem, gdy toczy się postępowanie sądowe, to decyzje najwyższej wagi zarówno dla firmy, jak i poszczególnych osób. Z naszym długoletnim doświadczeniem w komunikacji procesowej pomagamy ocenić sytuację i przygotować odpowiedni plan komunikacji.
Komunikacja kryzysowa 

Bez względu na to, jak dobrze zarządzana jest firma, w każdej chwili mogą wystąpić niespodziewane zdarzenia i sytuacje kryzysowe. Jak przygotować się na wypadek kryzysu? Pomagamy stworzyć należyte plany działania kryzysowego i skutecznie się komunikować w sytuacjach, w których liczy się każda minuta.Oferta
Copyright Confero Consulting 2008
Issues management i komunikacja korporacyjna

Jak przekazywać do publicznej wiadomości i zarządzać informacjami, dotyczącymi spraw najbardziej istotnych dla biznesu? Jak najlepiej formułować związany z nimi przekaz i dotrzeć z nim tam, gdzie trzeba? Jak przygotować się do udzielania wywiadów oraz przeprowadzania ich w sposób profesjonalny? Niezależnie od tego, czy potrzebujesz zastosować nowe rozwiązania, skorygować dotychczasowe, zapewnić prawidłowe planowanie przyszłych działań, możemy pomóc Ci sformułować właściwe komunikaty, opracować strategie komunikacyjne, a jeśli trzeba, dopilnować ich realizacji. Doradzamy także, jak najefektywniej zorganizować działania firmy we wszystkich obszarach komunikacji korporacyjnej.
Komunikacja wewnętrzna

Dzięki skutecznej komunikacji wewnętrznej pracownicy mocniej utożsamiają się z misją, celami i wartościami firmy, są z niej dumni i bardziej zmotywowani. Luki informacyjne są zawsze wypełnione, dzięki czemu nie powstają niepotrzebne spekulacje i szkodliwe plotki. Treści w komunikacji wewnętrznej powinny być zgodne z tymi wychodzącymi na zewnątrz. Należy też dopilnować, by pracownicy nie dowiadywali się o istotnych dla firmy sprawach z mediów, ale z pierwszej ręki. Wiemy, jak zorganizować, usprawnić i zharmonizować komunikację wewnętrzną w Twojej firmie, dobrze ją zanalizować, zaplanować, oraz skorygować dotychczasową praktykę w tym zakresie.
Relacje z interesariuszami i public affairs

Jak najlepiej dotrzeć do osób i instytucji, których działania mają wpływ na kondycję firmy? Jak przedstawić im pełny obraz sytuacji, by podejmowali decyzje w oparciu o wiarygodne dane? Jak najlepiej sformułować kluczowe informacje, by przykuć uwagę środowisk opiniotwórczych? Wiemy, jak przygotować kompleksową strategię dotarcia do kluczowych dla firmy interesariuszy, wesprzeć dodatkową pomocą przy jej realizacji i włączyć ją do ogólnej strategii komunikacyjnej firmy.
Zarządzanie zmianą i komunikacja  

Tempo zmian, zarówno w biznesie, jak i w całym społeczeństwie, nieustannie wzrasta. Powoduje to poczucie niepewności i niepokoju, a tym samym odwraca uwagę od spraw najważniejszych dla biznesu. Jak zarządzać zmianą w firmie i związaną z tym komunikacją? Pomagamy zidentyfikować i ocenić pojawiające się wyzwania, wprowadzić zmiany, a także odpowiednio je zakomunikować, aby przełamać opór przed nimi i usprawnić cały proces.
Rozpoznanie rynku i budowanie pozycji

Szukasz najlepszych możliwości inwestycyjnych lub rozważasz wejście na nowy rynek i potrzebujesz wiarygodnych informacji lub określonych badań rynkowych? Chcesz wiedzieć, jak zadbać o swoją pozycję w relacjach z klientem, konkurencją i innymi interesariuszami, zaznaczając jednocześnie atuty wyróżniające Twoją firmę spośród innych firm? Możemy pomóc zdobyć potrzebne informacje, dotrzeć do odpowiednich ludzi, a równocześnie ocenić dostępne opcje inwestycyjne i pomóc zbudować Twoją pozycję na nowym rynku.

Suomi
English
l  ipublic relations

     corporate communication

  corporate social responsibility

crisis communication

       media relations

  market intelligence

  issues management